tai game red alert 2

Klik kanan CD 1 lalu mount file menggunakan.
Silahkan ikuti tutorial di bawah, caru file ramd.
System Requirements, spesifikasinya sangat kecil sekali, jadi mau laptop harga 500rb-an juga pasti bisa memainkan game ini tanpa ngelag.
Vào phn Campaign, có phn Campaign List, tt c các Campaign u.Các Super Weapon: - Heal Special (Có khi có nhà ch Chp nó lên 1 ám lính nào ó, nó s hi phc 100 máu.Game Strategy seperti ini kalau saya lihat di blog dan komentar paling banyak yang menginginkan game ini, kalau saya lihat grafiknya biasa-biasa saja.RAM: 64 MB RAM, video Memory: 2 MB video card.Bermain sebagai salah Sekutu atau pasukan Soviet dan tentara perintah terdiri dari berbagai unit khusus.Red Alert 2 Download Full Free.Extract game yang sudah kalian download lalu masukan password.Insane mnh hn hn Normal, tn công a dng.Ví d ca mình là: "F:GameRed Alert 2 - Yuri's Revengeyuri.Bình thng mình cng ch chi vi Tech Level10.Tech Level12 có thêm cái ct Thunder Force.
Nu yêu thích game bóng á thì phiên bn fifa 18 s là la chn vô cùng tuyt vi bn chiêm ngng nhng ng bóng p và n tng nht, so vi nhng phiên bn c thì.
Repair Special (Có khi có nhà sa cha Chp lên ám tng hay nhà nào ó thì s dc hi 100 máu.
Hai dòng câu chuyn din bin theo các cách khác nhau.
Anda bisa lihat Red Alert 1 PC Game.Fifa 18 có nhiu ci tin v ha, âm thanh, li chi có nhiu hp.Red Alert 2 là ta game chin lc thi gian thc.5D ni ting trên toàn th gii vi ho sc nét, hình nh cht lng cao.Forum software by XenForo XenForo Ltd.Email: email protected a ch: 122A ng Trn ình Xu, Phng Nguyn C Trinh, Qun ashes cricket 2009 pc game full version 1,.Mix (XX là s t nhiên t 00 ti 99, homeland seizoen 4en nl subs ko phi XXX rules(md).ini, art(md).ini, ai(md).ini.Bn này mình làm xong c tháng ri nhng làm bing quá ngi.Bn không còn lo vic không qua dc Campaign nào.